Dla pacjentów

Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu:

chorób demielinizacyjnych:

 • stwardnienie rozsiane,

zespołów bólowych głowy

 • migrena,
 • klasterowe bóle głowy,
 • napięciowe bóle głowy,
 • neuralgia nerwu trójdzielnego,
 • pourazowe bóle głowy,

chorób neurozwyrodnieniowych i zespołów otępiennych

 • choroba i zespół Parkinsona,
 • choroba Alzheimera,
 • otępienie naczyniowe,
 • otępienia z ciałami Lewy’ego,
 • otępienie czołowo – skroniowe,

ostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa

Pierwszorazowa wizyta obejmuje szczegółową rozmowę z pacjentem odnośnie zgłaszanych dolegliwości i objawów oraz pełne badanie neurologiczne Umożliwia to postawienie wstępnego rozpoznania, zaplanowanie badań diagnostycznych i wdrożenie leczenia. Pierwsza wizyta trwa ok. 40-50 min.

Na wizycie kontrolnej analizuję wykonaną diagnostykę, przeprowadzam kontrolne badanie neurologiczne weryfikuję rozpoznanie i wspólnie z pacjentem ustalam dalszą strategię leczenia.

Kontakt